« Tagasi

Ootame kuulama Rail Baltica Pärnu kaubajaama detailplaneeringu esialgse eskiislahenduse tutvustamist ja ettepanekuid esitama

OÜ Rail Baltic Estonia lepingupartner K-Projekt Aktsiaselts on koostanud Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu eskiislahenduse. Enne täpsema planeeringulahenduse koostamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist soovime saada kavandatud planeeringulahenduse osas tagasisidet kõigilt, keda planeeritav arendus võib kuidagi mõjutada.

Planeeringu materjalid on avalikul väljapanekul perioodil 16. september kuni 30. september 2021. Arvamused ja ettepanekud palume esitada hiljemalt 30. septembril 2021 kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee .

Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiislahendusega tutvuda Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald) selle lahtioleku aegadel.

Täpsem info telefonil 5349 3355 või sigrit.kasemets@torivald.ee

Avalikul väljapanekul olevaid materjale ja planeeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 23. septembril 2021 kell 17.00 Sindi seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi, Tori vald).

Eskiislahenduse seletuskiri

Keskkonnamõju hindamise väljatöötamise kavatsus

Joonised