« Tagasi

EAS avas uue rakendusuuringute programmi rahastusvooru

12. juulil avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) uue toetusvooru rakendusuuringu projektide elluviimiseks. Toetuse lisaeelarve on 10 miljonit eurot ning ettevõtteid nõustavad oma ala eksperdid.

Uus taotlemine avatakse 12. juulil ning kestab kuni 10. septembrini. Taotluse esitamisele eelneb kohustuslik eelnõustamine ning eelhinnangu saamiseks saab projektiplaane esitada kuni 30. augustini.

Taotlemine toimub vooruliselt ehk kõik esitatud taotlused hinnatakse ära ning selle tulemusel tekib pingerida, mille alusel projekte taotlusvooru eelarve piires rahastatakse. Toetuse miinimumsumma on 100 000 eurot ja maksimum 2 000 000 eurot projekti kohta.

Rakendusuuringute programm pakub ettevõtjale teadmusmahukate arendusprojektide juures lisaks kaasrahastamisele ka nõustamist. Näiteks aitavad EASi eksperdid ettevõtjal oma arendusideed vastu turutrende peegeldada ning vajadusel leida sobiv teadus- ja arendustegevuse teenuse pakkuja. Samuti saab nõu intellektuaalomandi kaitsmise teemadel ning aidatakse leida erinevaid rahastusvõimalusi – näiteks rahvusvahelistest toetusprogrammidest nagu Horizon või Eurostars. Samuti on EASi toel võimalik osaleda Euroopa Kosmoseagentuuri või Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni hangetel.

Rakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja tellija, kes kasutab uuringust saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõtte siseselt või kaasata teadus- ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt.

Rohkem infot: https://www.eas.ee/teenus/rakendusuuringuteprogramm