« Tagasi

Tori Vallavolikogu istung toimub 17. juunil Sindi seltsimajas

Volikogu istung algab kell 15.00 Sindi Seltsimajas,  Pärnu mnt 44 Sindi.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1. Infopunkt. Õiguskantsleri pöördumine

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

2. Otsuse „Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

3. Otsuse „Revisjonikomisjoni liikme valimine" eelnõu

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees

4. Otsuse „Tori valla 2020. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja pearaamatupidaja Getlin Kakko

5. Määruse „Tori valla 2021. aasta 1. lisaeelarve" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

6. Määruse „Raamatupidamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

7. Otsuse „Volikogu liikmete arvu määramine ning valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

8. Otsuse „Tori valla valimiskomisjoni moodustamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

9. Otsuse „Tori valla heaolu- ja terviseprofiili aastateks 2022-2025 koostamise algatamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

10. Otsuse „Ristiku tee 54 kinnistu detailplaneeringu algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

11. Otsuse „Ranna tn 1, 3 ja 5 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

12. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Vihma tee)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

13. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 25)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

14. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 62b)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

15. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 62b)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

16. Otsuse „Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Tehnika tn 4, 6)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder