« Tagasi

Vallavalitsuse 9. juuni istungil

 1. Otsustati sõlmida müügilepingud Sindis Pärnu mnt 27a asuvasse sotsiaalmajja mööbli soetamiseks osaühinguga Kumer Saag (31 284,72 eurot + käibemaks) ja aknakatete soetamiseks osaühinguga HPTEX (3930 eurot + km).
 2. Otsustati korraldada riigihange „Tori valla teede kruusakatete uuendamine 2021" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.
 3. Otsustati muuta aktsiaseltsiga Stell Eesti sõlmitud töövõtulepingu kogumaksumust seoses Tori valla ametnike poolt nelja ruumi kasutuselevõtuga Sauga teenuskeskuses.
 4. Nõustuti hankelepingu muutmisega ning Sindis Pärnu mnt 27a objektil lisa- ja muudatustööde tegemisega kogusummas 129 912,03 eurot (lisandub km).
 5. Tunnistati Sindis Pärnu mnt 23a teisel korrusel asuva ruumi kirjaliku enampakkumise võitjaks osaühing Lysalu.
 6. Nõustuti riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi eelnõuga ning otsustati lugeda programm asjakohaseks ja piisavaks.
 7. Otsustati rahuldada 2021. aastal hajaasustuse programmist toetuse saamiseks esitatud 37 taotlust. 10 taotlust jäeti rahuldamata.
 8. Muudeti Sindi lasteaia rühmade arvu ja laste arvu rühmades.
 9. Kehtestati 18. juunil toimuva kontserdi „Suveõhtu tähed" piletihinnaks 10 eurot. Lastele kuni 7. eluaastani (k.a) on sissepääs tasuta.
 10. Otsustati toetada ühepuulootsiku ehitusest tehtava dokumentaalfilmi väljaandmist 5000 euroga.
 11. Anti nõusolek mittetulundusühingule Skolioosiselts Katharina projektlaagri korraldamiseks.
 12. Anti luba mittetulundusühingule Seiklushunt ürituse „Pärnu rogain 2021" korraldamiseks Tori vallas 12. juunil.
 13. Otsustati väljastada ühed projekteerimistingimused.
 14. Otsustati väljastada kaks ehitusluba, s.h Sindi linnas Pärnu mnt 44 kinnistule seltsimaja ümberehitamiseks.
 15. Otsustati sõlmida ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping ja keelduda kahele inimesele sotsiaaleluruumi üürile andmisest.