« Tagasi

Laste ja noorte liikumist edendavad projektid saavad Swedbankilt tuge

Swedbank kuulutas välja taotlusvooru, kuhu on oodatud laste ja noorte liikumist ning sportimist edendavad projektid. Tänavune toetusfondi suurus on 30 000 eurot.

Rahastusele on oodatud kandideerima Eesti laste ja noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad organisatsioonid ning nende juba toimivad või uued programmid ja algatused. Rahastust taotleval projektil peaks olema selge eesmärk, sihtgrupp, oodatav mõju ja ajaline raam (elluviimine peaks toimuma kuni aasta jooksul rahastuse saamisest). Võimalusel võiksid olla kaasatud erinevad regioonid. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on kuni 8000 eurot. Taotlusvoorus ei jagata üldist tegevustoetust.

Toetusfondi jagamise otsustab komisjon tähtajaks laekunud tingimustele vastavate taotluste vahel. Rahastusotsustes ollakse paindlikud, lähtutakse reaalsetest vajadustest ning arvestatakse laekuvate taotluste eripäradega. Sellest tulenevalt võib toetust taotleda konkreetsele programmile täies mahus või osaliselt, suurema eelarvega tegevuse mingile osale. Seejuures on oluline, et eelarve oleks kulude lõikes lahti kirjutatud. Komisjoni liikmed jälgivad otsustamisel, et projekt oleks selgelt lastele ja noortele suunatud, sisuliselt lahti kirjutatud ning eelarveline jaotus välja toodud, samuti et esindatud oleksid erinevad spordialad ja regioonid.


Taotlusankeeti oodatakse täidetud kujul hiljemalt 2. mail aadressile spordiklubi@swedbank.ee. Samal aadressil saab lisainfot. Toetusotsused teeb Swedbanki töötajatest koosnev komisjon ning otsusest teavitatakse 24. mail. Swedbank korraldab taotlusvooru juba kuuendat aastat.

Taotlusankeet

 

Möödunud aastal laekus taotlusvooru rekordiliselt palju taotlusi – 89. Toona said toetuse Motus Spordiklubi, JK Volta, Spordiklubi Barra, Eesti Triatloni Liit, Eesti Võrkpalli Liit ja TegevusTe OÜ. Näiteks korraldati Narva ja Narva-Jõesuu asenduskodu lastele surfilaager, korraldati viies linnas laste- ja noortesarja „Uju ja jookse" ning tehti korda jalgpalli harjutusväljak.