« Tagasi

Tori Põhikooli turvalise koolitee planeerimine, tagasiside ja ettepanekud lapsevanematelt

Hea Tori kogukond! Tori Vallavalitsuse soov on koostada laste liikuvuse ja rahvatervise tõstmise tegevuskava. Eesmärk on jalgratturile ja jalakäijale liikumist soodustava ja julgustava linnaruumi tekkimine. Vallas liikuvuse tõstmist alustaksime kooliruumi ja selle vahetus läheduses paikneva avaliku ruumi muutmisega ja kaasajastamisega. Soovime, et lapsele oleks avalikus ruumis loodud võimalused turvaliseks rattaga liiklemiseks ja et avalik ruum oleks varustatud piisavate rattaparklatega, mis arvestavad ja võimaldavad parkida eritüübilisi rattaid.

Pilootprojektina kasutame Tori Põhikooli ja selle vahetus läheduses asuvat avalikku ruumi.

Oleme väga tänulikud, kui jagate oma ettepanekuid, kogemusi ja tagasisidet sellele ettevõtmisele. Teie vastuste abil saame ettevõtmist paremini planeerida.

Küsitlus on avatud kuni 25.05 hommikuni.