« Tagasi

Noorte huvitegevuse toetamisest

2023. aastal toetab Tori vald taas noorte huvitegevust. Ühe noore kohta on võimalik toetust taotleda kuni 300 eurot aastas. Toetust saab taotleda:

  • osalemiseks huvitegevusalastes projektides, laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides;
  • transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel;
  • huvitegevuses osalemiseks vajalike vahendite soetamiseks. 2023. aastal enam igapäevaste treeningriiete ja jalanõude ostmist ei hüvitata. Toetatakse võistlusriiete, kostüümide ja spetsiaalselt mõne spordiala jaoks vajalike vahendite soetamist (nt jalgpallijalanõud, korvpallitossud jne).

Taotluse võib esitada ka juba toimunud huvitegevuse toetamiseks. Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondist ei saa taotleda igakuiste treeningute tasude hüvitamist.

2023. aasta esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus (vt täpsemalt https://www.torivald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-taotlus). Taotlusele tuleb lisada tõendid osalemise kohta ning kuludokumendid. Taotluse saab täita Tori valla iseteeninduses, saata meiliaadressile tori@torivald.ee või tuua paberkandjal Tori vallavalitsusse (Pärnu mnt 12, Sindi).