« Tagasi

Vallavalitsuse 18. jaanuari istungil

 1. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Sindi kärestikukeskuse I etapi I järgu ehitustööd ja varustuse ost" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.
 2. Sindi raekoja renoveerimistöödeks otsustati sõlmida ehituse töövõtuleping aktsiaseltsiga Eviko. Lepingu maksumus on  1 862 921,06 eurot (lisandub käibemaks).
 3. Otsustati sõlmida raamlepingud isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamise teostamiseks Tori vallas tähtajaga kuni 31.12.2024.
 4. Otsustati sõlmida töövõtuleping minikonkursi „Eametsa puudehooldustööd ja raie" eduka pakkujaga, osaühinguga Acer. Lepingu maksumus on 1900 eurot (lisandub km).
 5. Kinnitati Sauga Põhikooli kasutuses oleva magasiaida I korruse söögisaali rendi hinnaks 20 eurot tunnis.
 6. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus osaühingu Elektrilevi kasuks Kilksama külas 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks.
 7. Otsustati välja anda projekteerimistingimused:
 • Sauga alevikus kaugküttetorustiku rajamiseks;
 • Sauga alevikus Keskuse tn 6 kinnistule kahe korteriga elamu püstitamiseks.
 1. Otsustati anda ehitusluba:
 • Nurme külas Lille kinnistule puurkaevu rajamiseks;
 • Jõesuu külas Orava kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks;
 • Sauga alevikus Vahtra tn 8 kinnistule tootmis- ja ärihoone püstitamiseks;
 • reoveekanalisatsiooni, veetorustiku ja sademeveetorustiku rekonstrueerimiseks Selja külas;
 • Sindi linnas Linnu tee 15 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.