« Tagasi

Tori valla aasta haridustöötajad on Margit Blehner, Magdalena Donerstak ja Anne Rätsep

Tori valla aasta haridustöötajad on Margit Blehner, Magdalena Donerstak ja Anne Rätsep.

Margit Blehner töötab Jänesselja Lasteaias õppealajuhatajana 2005. aastast. Ta on tegus ja aktiivne kaasarääkija Pärnumaa lastaiajuhtide aineühenduse esinaisena ning nende esindaja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjonis.

Kolleegid on ära märkinud, et Margit on süsteemne, kohusetundlik ja tähelepanelik. Tema tegevused on selged ja ootused konkreetsed, kuid samas on ta paindlik ja jätab õpetajatele loomingulisuse võimaluse. Margit on sihi- ja järjekindel, kuulaja, arutleja, analüüsija ja toetaja igas hetkes ja olukorras. Peale õppetegevuse koordneerimise võib tema peale kindel olla lasteaia- ja rühmaüritustel, kui on vaja piltnikku, operaatorit või monteerijat, maskotti, samuti jõuab Margit ka projekte koostada ja ellu viia.

Margiti tugevus avaldub aga kõige paremini siis, kui tööelus tulevad ette suured ja ootamatud muutused. Sellistel hetkedel on ta näidanud ennast meeskonna vankumatu juhina, kes suudab keerulisel ajal toetada, aga ka innustada, säilitades positiivsust ning andes seda edasi.

Lisaks töistele tegemistele on Margit aktiivne ja lausa maailmatasemel orienteerumissportlane, kes jagab oma teadmisi ka lasteaia- ja koolilastele. Samuti leiab ta aega raamatute nautimiseks, käsitöö tegemiseks ja laulmiseks naisansamblis Nõianeitsid.

Magdalena Donerstak asus Sauga Põhikoolis tööle 2015. aastal huvijuhina ning juba esimesel tööaastal sai temast ka klassiõpetaja. 2019. aastal lõpetas Magdalena Tallinna Ülikooli magistriõppe inglise keele õpetaja erialal. Õppimise kõrvalt töötas ta huvijuhina, juhtis kahte rahvusvahelist Erasmus+ projekti, oli klassijuhataja ning andis ka tunde. Praeguseks on Magdalena pühendunud õpetaja, kelle juhendamisel on Sauga Põhikooli õpilased mitmetel konkurssidel ja võistlustel häid tulemusi näidanud. Ta äratab õpilastes huvi inglise keele õppimise vastu, kujundab neis iseseisva mõtlemise ja kriitilise analüüsi oskust. Magdalena ei ole lihtsalt tunniandja, vaid on noorte ja elurõõmsate isiksuste kujundaja. Ta seisab alati õpilaste heaolu eest ning tal on julgust lahenduste otsimisel koostööd teha kõigi asjasse puutuvate isikutega.

Magdalena on professionaalsete teadmiste ja oskustega, suure südame, töö- ja empaatiavõimega ning erakordse eestvedamise andega väsimatu õppija. Õpilased on teda iseloomustanud sõnadega: modernne, mõistlik, hooliv, selgesõnaline, heasüdamlik, lahke, arvestab alati teistega, väärtustab häid suhteid nii õpilaste kui ka oma kolleegidega ja lapsevanematega, teda aktsepteeritakse alati.

Õppenõukogu on valinud Magdalena õpetajate esindajaks kooli hoolekokku. Vabal ajal tegeleb Magdalena veokoeraspordiga ja on Eestit esindanud ka maailmameistrivõistlustel.

Anne Rätsep alustas Tori Põhikoolis tööd 1991 aastal muusikaõpetajana. Käsitööhuvi innustas teda aga edasi õppima ning ta omandas lisaks käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala ning vanemõpetaja kutse. Praegu annab Anne Tori Põhikoolis nii käsitöö- ja kodundus- kui muusikatunde ning töötab ka klassijuhatajana. Anne peab oma töös oluliseks õpilaste loovuse ja kodanikutunde arendamist, kasutab õppimist toetavat hindamist ja arvestab õpilaste iseärasustega. Klassijuhatajana on Anne väga hinnatud, ta õpib oma õpilasi tundma ning suunab ja arendab nende tugevusi.

Õpetajana teeb Anne aktiivselt koostööd naaberkoolidega ja kohaliku kogukonnaga. Oma tundides väärtustab ta kodukoha rikka kultuuripärandi tundmaõppimist. Tema jaoks on tähtis, et õpilastel oleks võimalus oma kodukohta ja juuri tundma õppida, mis omakorda tugevdab sidet eri põlvkondade vahel ja annab lootust, et noor oma kodumaad ega rahvust ei hülga.

Kolleegina on Anne alati väga toetav ja abivalmis ning nakatab oma positiivse ellusuhtumisega teisigi.

Anne kuulub Randivälja Külaseltsi ja võtab osa Selja Lauluseltsingu tegevusest. Sügavaid teadmisi kodukandi ajaloolise rahvarõivastest märgib tõik, et tema eestvedamisel valmis raamat „Tori kihelkonna rahvarõivad". Anne leiab tahtmist ja aega korraldada koolitusi ka täiskasvanutele.

Oma entusiastliku tegevusega on Anne silma jäänud kooli ja piirkonna hariduselu loova ja aktiivse edendajana, tema töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks.

Vasakult: Magdalena Donerstak, Anne Rätsep, Margit Blehner. Foto: Haide Rannakivi