« Tagasi

Tammiste külas toimuvad geodeetilised mõõdistustööd

Tori Vallavalitsus teavitab, et Tammiste külas Tammiste paisjärve ja Pahkoja ümbruses toimuvad geodeetilised mõõdistustööd. Töid teostab Pärnu Maamõõduteenistus OÜ kuni 15. oktoobrini 2022. Kuna töödega hõlmatud alale jäävad osaliselt ka eraomandisse kuuluvad kinnistud, siis palume kõigilt mõistvat suhtumist ja alale ligipääsu võimaldamist.

Vallale kuulub alates 2021. aastast Tammiste paisjärv, mille osas on Põllumajandus- ja Toiduamet andnud oma seisukoha, et paisjärv vajab korrastamist, kuna see reguleerib veetaset eesvoolul  - veetase on liialt kõrge, ülesvoolu asuvad kollektorid on vee all, kuid peaksid olema avatud. Lisaks on veetaseme regulaatori ja paisutammi tehnilise seisukord amortiseerumas, mida on täheldatud juba 2012. aastal Kobras AS poolt teostatud Tammiste paisu inventariseerimisel. Paisjärve ei ole senini setetest puhastatud ja vahepealse väga kõrge veetaseme tõttu on uuristanud vesi ka raja paisu kõrvalt üle paisutammi.

Kohalikule kogukonnale omab paisjärv olulist väärtust puhke- ja virgestusobjektina, kuid järv vajab säilimiseks näiteks setetest puhastamist ja pais rekonstrueerimist, mille puhul on tegemist ressursimahukate töödega, ja edasiseks planeerimiseks on vajalik olemasoleva olukorra välja selgitamine, sh erinevate uuringute tellimist. Geodeetilised mõõdistustööd on üks protsessi osa.

Tammiste paisjärvega seotud küsimuste korral palume pöörduda keskkonnanõuniku Kärt Linderi poole: kart.linder@torivald.ee või 5594 0777.

Täname mõistva suhtumise eest!

 

Tööde tegemise ala:

põhikaart

aerofoto