« Tagasi

Huvilised on oodatud Tallinn–Pärnu–Ikla km 99,0-120,6 Libatse–Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalikule arutelule

22. septembril kell 17.30 toimub Are huvikeskuses  põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 99,0-120,6 Libatse–Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalik arutelu, mida saab jälgida ka veebist.

Täpsem info ja veebiülekande link Transpordiameti kodulehel: https://transpordiamet.ee/pohimaantee-nr-4-e67-tallinn-parnu-ikla-km-990-1206-libatse-nurme-loigu-pohiprojektiga-1