« Tagasi

Pioneeride puiestee nime muutmisest

Tori vallavalitsusele laekus mitmel korral ettepanek muuta Sindis Pioneeride puiestee nimetus ümber. Soovisime teada, mida arvab sellest kogukond ja korraldasime internetikeskkonnas küsitluse vahemikus 23. august – 5. september. Vastajaid oli kokku 205, kellest 126 soovis nime muuta, 73 ei soovinud ja 6 vastasid „ei oska öelda".

Küsitluse läbiviimine ei tähenda, et vallavalitsus käivitab nime muutmise protsessi koheselt, soovisime teada üldist kogukonna meelsust selles osas. Vallavalitsus arutab võimalikku nime muudatust volikogu komisjonidega ja volikogu liikmetega. Kindlasti anname vallavalitsuse infokanalites edasistest arengutest teada.

Küsitlusele vastates oli võimalik jätta ka ettepanekuid uue nime leidmiseks, mõned väljavõtted pakututest: Nooruse puiestee, Ukraina puiestee, Õpilaste puiestee, Vabaduse allee, Abiturientide allee, Rajaleidja tee, Pärnade puiestee, Kirsi puiestee, Tuberkuloitedi puiestee, Skautide allee.

Lisati ka kommentaare, kus toodi välja, et praegune nimi ei häiri ja on ajalooline ning ei seostu Ukraina ega sõjaga. Samas toodi ka välja, et tuleks kindlasti muuta, sest on vananenud ja sobimatu nimetus, seostub okupatsiooniajaga, võiks olla Eestile omasem.

Inimesi ja arvamusi on palju, täname kõiki, kes oma arvamust sel teemal avaldasid.