« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 19.09-02.10.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tammiste külas Männimetsa tee 18 (73001:008:0532) kinnistul asuva aiamaja ümberehitamiseks elamuks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu