« Tagasi

Vallavalitsuse 14. septembri istungil

 1. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Sindi seltsimaja mööbli soetamine" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.
 2. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Küttesüsteemide ehitustööd Sindi linnas" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.
 3. Anti välja korraldus kahju hüvitamise kohta seoses veeavariiga.
 4. Otsustati anda avalikul suulisel enampakkumisel kasutusse Are alevikus Pärivere tee 17 hoone I korrusel asuvad kaks ruumi ja kinnitati enampakkumise tingimused.
 5. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Nurme külas asuvatel Sireli tee 3 ja Sireli tee 5 kinnistutel.
 6. Võeti vastu Tammiste külas Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee kinnistute detailplaneering.
 7. Nõustuti Kilksama külas Pähkli tee L1, Pähkli tee L2 ja Pähkli tee L4-Pähkli tee L16 katastriüksuste liitmisega.
 8. Otsustati seada sundvaldused:
 • OÜ Sindi Vesi kasuks Sindi linnas asuvatele kinnistutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike talumiskohustuse kehtestamise eesmärgil.
 • Enefit Connect OÜ kasuks Oore külas asuvale Raudsepa katastriüksusele sideehitise rajamiseks.
 • Telia Eesti AS kasuks Sindi linnas Kalda tee katastriüksusele sideehitiste rajamiseks.
 1. Otsustati anda ehitusload:
 • Eametsa külas Sõnajala tee 4, 6 ja 8 kinnistutele üksikelamute püstitamiseks;
 • Randivälja külas Kopli kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks;
 • Sindi linnas Pikk tn 3a kinnistule mänguväljaku püstitamiseks;
 • Tori alevikus Pärnu mnt 21 kinnistule mänguväljaku püstitamiseks;
 • Urumarja külas Vikerkaare kinnistule viilhalli püstitamiseks;
 • Tammiste külas Vesikaare tee 7 kinnistule kinnise soojussüsteemi rajamiseks;
 • Eametsa külas Tulika tee 4 ja 6 kinnistule üksikelamute püstitamiseks.
 1. Kinnitati ühe 2021. aasta ja kahe 2022. aasta hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanded ja otsustati välja maksta toetused.
 2. Anti välja korraldus Tori valla aasta haridustöötaja aunimetuse andmise kohta.
 3. Otsustati rahastada ühe lapsehoiuteenusel käiva lapse lapsehoiuteenuse kohatasu.
 4. Anti välja korraldus tugiisikuteenuse rahastamise kohta.
 5. Otsustati sõlmida nelja isikuga sotsiaaleluruumi üürilepingud.