« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek (Eametsa külas Nurmeaia tee 42)

Tori Vallavalitsus korraldab 09.07-23.07.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Nurmeaia tee 42 kinnistul oleva aiamaja laiendamiseks elamuks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab eelneval kokkuleppel tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

 

Eelnõu

Asendiskeem