« Tagasi

Vallavalitsuse 3. juuli istungil

 1. Riigihanke „Tori valla teede ja tänavate pindamistööd 2024" edukaks pakkujaks tunnistati osaühing Lääne Teed. Otsustati sõlmida pakkujaga leping maksumusega 38 462,92 eurot (lisandub käibemaks).
 2. Otsustati korraldada riigihange „Künniste rajamine Tori valla teedel ja tänavatel" ja kinnitati hanke alusdokumendid.
 3. Anti avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le Tori Spordiklubi Tori Põrgu triatloni korraldamiseks 7. juulil Tori alevikus.
 4. Otsustati anda vabaühenduste ühekordset toetust: Lepplaane Külaselts MTÜ-le, MTÜ-le JLME, MTÜ-le Puti Tulevik ja MTÜ-le Sindi Laulukoor.
 5. Anti kasutusse Selja külas vallale kuuluval maal asuvad aiamaad ning muudeti juba kasutusse antud aiamaade suuruseid.
 6. Kinnitati heakorrakonkursi Kaunis Kodu tulemused ja auhinnafond.
 7. Kinnitati ühe hajaasustuse programmi 2023. a taotlusvoorust toetust saanud projekti aruanne ja otsustati toetus välja maksta.
 8. Algatati Sindi linnas Pikk tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 9. Anti projekteerimistingimused:
 • Rätsepa külas asuvale Küti kinnistule abihoone ehitamiseks;
 • Pärivere külas asuvale Siimo kinnistule elamu ehitamiseks.
 1. Otsustati jagada Jõesuu külas asuv Veski katastriüksus kaheks katastriüksuseks, määrata neile lähiaadressid ning sihtotstarbed.
 2. Otsustati seada sundvaldus Sindi linnas asuvale Luige tänavale osaühingu Elektrilevi kasuks 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks.
 3. Anti ehitusluba:
 • Sindi linnas Ranna tn 8 kinnistule soojussüsteemi rajamiseks;
 • Kilksama külas Lääne tee 2 kinnistul asuva aiamaja ümberehitamiseks elamuks;
 • Tammiste külas Karukella tn 4 kinnistule kinnise soojussüsteemi rajamiseks.
 1. Tunnistati kehtetuks Niidu külas Akupera kinnistule antud ehitusluba üksikelamu püstitamiseks.
 2. Nimetati Tori Haldusteenuste juhatajaks Neeme Püss.
 3. Kinnitati Tori Valla Spordikeskuse töötajate koosseis: 1,0 juhataja kohta ja 3,5 administraatori kohta.
 4. Otsustati tagastada seitsmele lapsevanemale Pärnu Raja lasteaia osalustasu soodustus.
 5. Otsustati sõlmida kahe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.
 6. Anti MTÜ-le Rohelise Jõemaa Koostöökogu tasuta kasutusse vallale kuuluv, Tori alevikus Virula tn 11 kinnistu u 50 m2 suurune osa ning Are alevikus Pärivere tee 17 kinnistu u 50 m2 suurune osa välijõusaalide rajamiseks. Otsustati sõlmida Rohelise Jõemaa koostöökoguga vara tasuta kasutamise leping tähtajaga kuni 31.12.2031.
 7. Osaühing MARU on teinud vallavalitsusele pakkumise, et soovib osaleda või annetada vallale heategevusprojekti tarbeks kuni 2000 eurot. Otsustati teha MARU OÜ-le ettepanek panustada jalgratta hooldusjaama Sauga avatud noortekeskuse juurde ning võimalusel see ka paigaldada.
 8. Kiideti heaks pimedatele mõeldud põrandapindade lahendus tulevases Tammiste algkool-kogukonnakeskuses: sissepääs raamatukogu poolt, tee infopunkti, aulasse, kooli poolele, invatualetti ja spordisaali.