« Tagasi

Tori Vallavolikogu 20.06.2024 istungi otseülekanne

Tori Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil kell 15.00 Tori Rahvamajas.

OTSEÜLEKANNE

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

Volikogu istungi päevakorra projekt:

 1. Määruse „Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide töötasustamise alused" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Määruse „Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Otsuse „Tori Valla Spordikeskuse asutamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Määruse „Tori Valla Spordikeskuse põhimäärus" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 muutmise eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Hoonestusõiguse seadmine elektroonilisel enampakkumisel (Wöhrmanni 12 ja 14)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Hoonestusõiguse seadmine elektroonilisel enampakkumisel (Pärnu mnt 54)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Kesakannu tee T2)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vara omandamine (Kesakannu tee T3)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Are-Nurme lõigu äralõiked)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Ojametsa katastriüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Tammiste külas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu kehtestamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Elbu külas Ado-Metsa katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Õuemaa kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu,  esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Infopunkt

Ülevaade jäätmemajandusest

Ettekandjad keskkonnanõunik Kärt Linder ja keskkonnaspetsialist Janne Soosalu