« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Tammiste külas Kellukese põik 12 kinnistul oleva elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust

Tori Vallavalitsus korraldab 12.06-25.06.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tammiste külas Kellukese põik 12 kinnistul oleva elamu (ehr kood 120249412) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõudega saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu

Lisa