« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Selja külas Rakvere mnt 15 kinnistule kauplushoone ehitamiseks

Tori Vallavalitsus korraldab 20.02-04.03.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Selja külas Rakvere mnt 15 kinnistule (80801:001:0015) kauplushoone ehitamiseks ning selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu 

Lisa eelnõu juurde