« Tagasi

Toetuse abil paraneb Tori valla valmisolek kriisiolukordades

Kaks Tori vallas tegutsevat vabaühendust – MTÜ Viira Arendusselts ja MTÜ Sindi Tuletõrje Selts said toetust, et olla paremini valmis erinevateks kriisiolukordadeks.

Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimalust ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kohalikul tasandil. Julgeolekuolukorrast tingituna oli 2023. aastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse.

Toetust sai taotleda elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks korraldatavate arutelude läbiviimiseks ja/või konkreetsete elanikkonnakaitset tõstvate tegevuste rahastamiseks. Taotlusi sai esitada kuni eelmise aasta 30. novembrini ning Tori vallas kasutasid seda võimalust MTÜ Viira Arendusselts ja MTÜ Sindi Tuletõrje Selts.

MTÜ Viira Arendusselts sai toetust 3 142,21 eurot. Selle eest soetatakse Jõesuu külamajja generaator ja ehitatakse välja ümberlülitussüsteem elektrivõrgu toitelt generaatori toitele. Jõesuu külamaja on piirkonnas ainuke hoone, kus on võimalik kriisi ajal koguneda. Soetatav generaator aitab külamajas tagada oluliste elektriseadmete töötamise ning nii säilib võimalus laadida telefoniakusid, samuti akudel töötavaid taskulampe ja raadioid.

MTÜ Sindi Tuletõrje Selts soetab 9 632,60 euro eest invertergeneraatoreid, mis aitavad tõsta kogu valla operatiivset elektritagamise võimekust, seda nii hädaolukorra kui relvastatud konflikti puhul. Tiheasustusalal aitavad need tagada kortermajadele toasooja ning hoida töös sidelahendused. Hajaasustusaladel tagavad generaatorid ka eluks vajalike raviseadmete töökorra. Lisaks saab generaatoreid kasutada evakuatsioonipunktides.

Kriisiks valmisolekul on oluline roll kogukondadel, et nad oleksid teadlikud oma ressurssidest ja võimalikult hästi valmistunud. Sellest tulenevalt hakkas Tori vald ühes päästeameti ja valla esindajatega korraldama kriisikoolitusi, et inimesed kriisiolukorras paremini toime tuleksid. Kohtumisel saavad kogukonnad teada, mida kriisiolukorras teha ning omavad ülevaadet oma ressurssidest. Arutlusele tulevad ka koostööpunktid kohaliku omavalitsuse ja naaberkogukondadega. Esimene selline kohtumine toimus 2023. aasta detsembris ning seesugused kokkusaamised vältavad üle valla kevadeni.

Info järgmiste koolituste kohta on leitav: https://www.torivald.ee/kodanikukaitse