« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus menetleb projekteerimistingimusi Sindi linnas ja Jõesuu külas passiivsele elektroonilise side juurdepääsuvõrgule multitorustiku trassi, kaevude, jaotus-, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohtade ning kliendiliinide projekteerimiseks.

Jõesuu külas puudutab see Orava tee, Lootuse tee ja Keskuse tee piirkonda ning Sindi linnas suuremat osa linna territooriumist. Asukohaskeemid on leitavad projekteerimistingimuste eelnõust. 

Projekti eesmärgiks on ühendada kõik projekteerimistingimuste taotlusega hõlmatud kinnistud operaatorineutraalse sidevõrguga, mis omakorda ühendatakse baasvõrguga. Sidevõrk ehitatakse välja avalikes huvides avaliku teenuse osutamiseks. Kuna alad on suured ja menetlusosaliste arv suur, otsustas Tori Vallavalitsus korraldada projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 03.02-16.02.2020.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 piret.kallas@torivald.ee