« Tagasi

Huvitegevuse toetamisest

2020. aastal toetab Tori vald taas noorte huvitegevust kuni 300 euroga aastas.

Huvihariduse ja –tegevuse toetusfondi kasutamise korra  eesmärgiks on toetada Tori valla noorte osalemist huvitegevuses. Ühe noore kohta on võimalik toetust taotleda kuni 300 eurot aastas. Toetust saab taotleda huvitegevuses osalemiseks vajalike vahendite soetamiseks, osalemiseks huvitegevusalastes projektides, laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides ning transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel. Sellest fondist ei saa taotleda igakuiste treeningute tasude hüvitamist.

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse (kättesaadav Tori valla koduleheküljel) 15. veebruariks, 15. maiks või 15. oktoobriks. Taotlusele lisatakse tõendid osalemise kohta ning kuludokumendid.

Info: Erika Nõmm, erika.nomm@torivald.ee, 515 4337