« Tagasi

Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju avalik arutelu

Maanteeamet otsustajana teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 2 alusel riigi tugimaantee nr 59 Pärnu - Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva amortiseerunud Tori silla lammutamine ning uue, võimalusel optimeeritud sillaavade arvuga silla ehitamine. KMH on algatatud Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 26.08.2019 otsusega nr 15-7/19/285.

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Teelise 4, 10916 Tallinn). Kontaktisikuks on Maanteeameti lääne teehoiu osakonna sillainsener Ervin Hein (e-post: Ervin.Hein@mnt.ee, tel 5347 0008).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko (juhtekspert Juhan Ruut, kontaktisik Martin Ruul, aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu, tel. 5547 911, martin@hendrikson.ee).

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 09.01.2020-29.01.2020 digitaalselt aadressil https://pilv.mkm.ee/s/vnuFbeJ89OJLHIW

Avaliku väljapaneku ajal saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid KMH eksperdile (OÜ Hendrikson & Ko, martin@hendrikson.ee) ning arendajale/otsustajale (Maanteeamet, e-post: maantee@mnt.ee).

KMH programmi avalik arutelu ja ehitusprojekti tutvustus toimub 30.jaanuaril 2020 algusega kell 17.30 Tori  Rahvamajas (Võlli tee 4, Tori alevik).

Maanteeamet
Tallinn, Harjumaa, Teelise 4
Telefon: 6119300
E-post: maantee@mnt.ee