« Tagasi

09.12-22.12.2019 toimub Eametsa külas Allika kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 09.12-22.12.2019 Tori vallas Eametsa külas Allika kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Detailplaneering on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 26.01.2007 otsusega nr 17. Projekteerimistingimustega täpsustatakse maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. Tori Vallavalitsus on väljastanud 5. juuni 2019 korraldusega nr 437 projekteerimistingimused päikesepargi rajamiseks, kuid taotleja soovib lisaks täpsustada päikesepargi rajamisega seotud tehnovõrkude paiknemist projekteerimistingimuste alal (põhiliste kaabelliinide ja liitumispunktide paiknemine).

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.

 

Projekteerimistingimuste eelnõu