« Tagasi

Jõesuu külas asuva Martini kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.12.2019-06.01.2020

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Jõesuu külas asuva Martini kinnistu (80802:001:0521) detailplaneeringuavaliku väljapaneku 18.12.2019-06.01.2020.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Martini kinnistule hoonestusala ja ehitusõiguse määramine külalistemaja ehitamiseks, ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Planeeringuala suurus on 11369 m2, maa sihtotstarve on ärimaa 55%, elamumaa 45%. Kinnistu asub Jõesuu külas ja piirneb põhjast Kaansoo-Tori teega, läänest Riisa teega, lõunast Agmerali kinnistuga (80802:001:0258) ja idast Veltsi kinnistuga (80802:001:0083).

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 18.12 Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee