« Tagasi

Tori Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu Nurme külas Kooli tn 5 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 21. novembri 2019 korraldusega nr 916 kehtestatud detailplaneeringust Nurme külas Kooli tn 5 kinnistul.

Detailplaneeringu eesmärgiks on abihoonele hoonestusala ja maakütte tarbeks ehitusala määramine.  

Alal kehtib Sauga Vallavalitsuse 13.11.2000 korraldusega nr 241 kehtestatud Mõisapargi maaüksuse detailplaneering. Detailplaneering määrab hoonestusalast välja jääva ala ehituskeelualaks. Elamule maakütte rajamiseks on vajalik ehituskeeluala määrata tehnorajatiste rajamise ehitusalaks. Samuti asub kinnistul seadusliku aluseta ehitatud kõrvalhoone, mida antud planeeringuga seaduslikustatakse. Detailplaneering ei muuda Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.