« Tagasi

Sademevee probleemidele ei ole kiireid lahendusi

Vallavalitsuse poole on palju pöördutud sademevee murega – hoovides ja kraavides olev vesi ei voola kuskile ära ja mõnes kohas tuleb keldritessegi.

Majandusosakonna juhataja Jüri Puust selgitab tekkinud probleemi tagamaid, tuues välja kaks peamist põhjust. „Juba maareformist alates on jäänud osa sademevee süsteeme eramaadele ja osa avalikule maale, mis omakorda on tekitanud olukorra, kus süsteeme on hallatud erinevalt." Teine põhjus on tema sõnul inimest enda tegude tagajärg, sest paljud sademevee kraavid on inimeste poolt kinni aetud. Mõtlemata seejuures naabrite heaolule.

„Kraavidesse ladustatakse niidetud muru, lehtede jääke ja kõige ilmekam näide ehk on see, kui leidsime truubist sinna pandud madratsi, et mitte vett enda maale lasta," ütleb Puust. Tema sõnul on vallas kõige rohkem probleeme tiheasustuses – Sindis, Tammistes ja Sauga alevikus. Peamine mureallikas on erinevate läbimõõtudega truupide kasutamine ühel ja samal eesvoolul, sest need tekitavad veevoolu takistusi.

Vald on olukorra parandamiseks viinud läbi hanke, et leida firma, kes viiks läbi seire ja analüüsiks Sindis sademevee äravoolu olukorda. Hetkel hanke võitnud AS Infragate Eestil töö käib ning kaardistatud on juba palju erinevaid probleemseid kohti.

 „Kui tekib tervikpilt ette, saame teha plaani, kuidas olukorda lahendada," kinnitab Puust, et parandustööd saavad olema etapiliselt ja plaani järgi. Kui tervikpilt on selge, tuleb teha sademevee süsteemile uus projektlahendus ja see omakorda nõuab juba kõikide omanikega eraldi läbirääkimist, kokkuleppeid ja ühisele meelele jõudmist.

Lisaks toob ta välja, et tööd on mahukad ning mõistagi kulukad, seetõttu siin kiireid lahendusi ei ole, kuid olukorra kaardistamine ja selge plaani tekkimine on juba algus. „Selliseid analüüse on tulevikus vaja teha ka teistes valla piirkondades."

Loodame siinjuures inimeste arusaamisele ja heale suhtumisele, teeme uuringuid ja otsime lahendusi just elanike enda pärast. Kui kogu protsess on läbi viidud, on võimalik kogu Sindi linna territoorium väikeste kogumitena ühendada hästi toimivasse eesvoolu.

Niikaua kuni veel head lahendust ei ole, aga teil on krundi peal veega probleeme, võtke ühendust majandusosakonnaga, kes oskab öelda andmebaaside põhjal, kuhu saate senikaua krundil üleliigset vett juhtida.

„Paneme kõigile südamele, et kraave ei tohi kinni ajada, sest kraavi mõte on juhtida vett teie elamisest kaugemale," ütleb lõpetuseks Jüri Puust.

Vallavalitsuse kontaktid leiab siit!