« Tagasi

Tori Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu Kilksama külas Poeg 24, 25,26, 33 ja 34 kinnistutel

Tori Vallavalitsus teatab 6. novembri 2019 korraldusega nr 870 kehtestatud detailplaneeringust Kilksama külas Poeg 24, 25, 26, 33 ja 34 kinnistutel. Planeeringu lahendus näeb ette viiest kinnistust moodustada neli kinnistut. Kahe kinnistu sihtotstarbeks on toomishoonete maa, ühe kinnistu sihtotstarbeks on kultuuri- ja spordiasutuse maa (lasketiiru hoonete maa) ja üks on planeeritud juurdepääsu teeks sihtotstarbega tee- ja tänavamaa. Planeeringuga määratakse uued hoonestusalad ning seatakse ehitusõigus kinnise lasketiiru püstitamiseks lisaks olemasolevatele tootmishoonetele kinnistutel. Detailplaneering ei muuda Sauga valla kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda www.torivald.ee