« Tagasi

Tori valla teine aastapäev

11. novembril sai täis kaks aastat Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisest. „Teine tegevusaasta möödus kiirelt ja toimekalt, töökorraldus on paika loksunud ja alguse on saanud uue valla traditsioonid. Komplekteeritud on toimekas meeskond, kes on aasta-kaks kõvasti tööd teinud ning edasi saame ainult paremaks muutuda ja tehtust õppida. Seatud on selgemad ühised sihid teenuste kvaliteedi parandamiseks ning selleks, et kõigil oleks Tori vallas veelgi parem elada," võtab möödunud aasta kokku vallavanem Lauri Luur.

Valla aastapäeva tähistati 8. novembril Tori kirikus. Kaunite helide saatel tõid valla piduliku lipu kirikusse Tori rahvamaja segarahvatantsurühma tantsijad. Piiskop Joel Luhamets toonitas lipu pühitsemisel, et üksteist tuleb austada ja armastada ning õnnistas Tori valda ja selle rahvast. Uue valla sünd ei ole olnud lihtne, kuid nagu ütles volikogu esimees Enn Kuslap oma tervituskõnes, on rahulolematus arengu mootor. Vallavanem võrdles valla loomist oma esimese pika paadimatkaga, mille algus oli üpriski konarlik, kuid aja jooksul sai igaühe ülesanne järjest selgemaks ja koostöö hakkas sujuma.

Esimest korda uue valla ajaloos jagati välja väärikad tunnustused ja aunimetused. Tori valla aukodaniku tiitli said Hans Soll, Silva Mürel ja Ants Tugedam.

Hans Solli juhitud kodanikualgatuslik rühm „Sindi pais" on aidanud kaasa sellele, et 2015. aasta aprillis omandas riik Sindi paisu ning alustas projekteerimist betoonpaisu lammutamiseks ja loodusilmelise kärestiku rajamiseks. Paisu avamisega paraneb kalavarude seis kogu Pärnu jõestikus ning kalade vaba liikumine parandab ökoloogilist tasakaalu. Kalade kudealade avamisega suurenevad kalavarud Pärnu lahes ja laiemalt Läänemeres.

Silva Mürel on Tori apteegi juhataja alates 1987. aastast ning on kogu töötatud aja jooksul hoolinud valla kodanike tervisest, seda ka väljaspool oma tööaega. Vanematele elanikele viib Silva Mürel rohud koju kättegi. Proviisori amet on naise elutöö, mis on toetanud ka valla arengut.

Ants Tugedam on Are piirkonnas lugupeetud ja staažikas bussijuht. Ta oskab ennetada reisijateveol ettetulevaid probleeme. Kohalikud inimesed peavad teda suure südamega inimeseks, sest ta suudab alati jälgida, et iga reisija koju jõuaks. Ants Tugedam on muu hulgas olnud õpilasmalevas noorte vabatahtlikuks juhendajaks, lüües ka ise töötegemisel kaasa. Lisaks bussijuhiametile teatakse teda ka muusikuna. Ants Tugedam on lasteaialaste ja õpilastega väljasõitudel käies nagu õpetaja, kes juhendab lapsi ning on õpetajatele toeks. Ta on lastele väga heaks eeskujuks.

Tori valla aasta tegijateks said Ralf-Henry Kaas Pärnu jõest laevavraki välja toomise eest, Meander Kinnisvara OÜ ja Kilingi-Nõmme Majandusühistu Tammiste Coopi kaupluse rajamise eest ja Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass.

Ralf-Henry Kaas tõi välja Paikuse osavalla ja Sindi linna piiril Pärnu jões ligi viis aastakümmet lebanud laevavraki. Kaas vedas eest paarinädalast tööd, et tuua välja 26 meetri pikkune, 5 meetri laiune ja ligi 20 tonni kaaluva laevarusu jõest välja, lõigata tükkideks ja viia vanametalli kokkuostu. Pärast vraki väljatoomist tuli raskete masinate rikutud jõekallas taastada. Kogu projekt sündis kodanikualgatuse käigus tegijate enda kuludega.

Tammiste külla Coopi kaupluse loomine parandas ja väärtustas paikkonna elukeskkonda. See kauplus ei ole oluline vaid Tammiste küla elanikele, aga ka neile, kes sõidavad Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel igapäevaselt tööle ja koju. 1500 elanikuga Tammiste küla on sellise tasemega kauplust juba ammu oodanud. Aasta tegija aunimetuse said Meander Kinnisvara OÜ, kes investeeris kaupluse hoonesse, ning Kilingi-Nõmme Majandusühistu, kes avas ruumides Coopi kaupluse.

Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass on tööalase ja ühiskondliku tegevusega parendanud kohaliku kogukonna elukeskkonda. Jõesuu külamajas tehtav näitab eelkõige seda, kui suur roll ja jõud on kohalikel ettevõtlikel inimestel. Jõesuu küla tegemisi on märgatud nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil, mis on toonud tuntust ning positiivset mainet paikkonnale ja Tori vallale. Jõesuu külamajas on elu hoogsasti käima lükatud, uksed on avatud nii kohalikule kui kaugemalt tulijale. Majas jätkub tegevust noortele ja täiskasvanutele. Jõesuu küla aktiiv on avatud meele ja positiivse hoiakuga muudatustesse. Käesoleva aasta 29. juulist pakub Jõesuu külamaja kogukonnale ka raamatukoguteenust.

Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetus anti valla kultuurikollektiivide juhendajatele, kes viisid oma kollektiivid juubeliaasta laulu- ja tantsupeole "Minu arm". Tänu pärimuse kandjate pühendumisele ja järjekindlale tegevusele püsivad meie vallas elujõulised nii rahvatants kui koorilaul. Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetuse pälvisid:

Marje Tilk – Sindi gümnaasiumi mudilaskoori juhendaja;

Kristel Reinsalu – Sindi laulukoori juhendaja;

Ester Murrand – Sindi laulukoori juhendaja;

Kalli Rõõmusaare – Tori segakoori juhendaja;

Marko Sassjan – naisrühma Sassis Sussid juhendaja;

Anneli Kondrad – naisrühma Tammepiigad juhendaja;

Malle Ormilaan – tantsuansambli Kuu naisrühma juhendaja;

Tiina Saar – naisrühma Anna ja Minna juhendaja;

Mariann Pärnoja – Tori rahvamaja segarahvatantsurühma juhendaja;

Anne Rätsep – Tori põhikooli 4H lastekoori kuuluvate õpilaste juhendaja.

Tori valla aasta sportlase aunimetuse pälvis maadlusklubi Leo maadleja Robyn Paulberg. Robyn on saavutanud klubi esindades pea igal osaletud võistlusel pjedestaalikoha ning samas olnud edukas ka õppetöös.

Tori valla aasta spordiedendaja tiitli sai Kadi Ruumet, kes on MTÜ Tori Spordiklubi aktiivne liige, on püsiva tööga saanud jumpingu treeneri litsentsi ja täiendab ennast pidevalt nii Eestis kui välismaal. Ta on särav ja energiast pakatav treener, kelle jumpingu treeningud kooliõpilastele ja täiskasvanutele on Toris ja Ares väga populaarsed.

Tori valla aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse said Anneli Kask ja Uno Kask ning Piret Dreimann. Anneli ja Uno Kask aitasid eakat naabrit, kelle kodu oli tulekahjus elamiskõlbmatuks muutunud. Anneli ja Uno Kase algatusel ja suure isikliku tööpanuse abiga rajati naabrile tema enda krundile endisesse saunamajja köök-tuba.

Piret Dreimann on piirkonnapolitseinikuna lähendanud politseid kogukonnale. Tema tihe koostöö sotsiaalosakonnaga aitab lahendada ja ennetada elanike turvalisust mõjutavaid probleeme. Piretit võib märgata tööd tegemas ka töövälisel ajal, kogukonna heaolu on tema südameasi.

Tori valla aasta noore tiitli pälvisid Kaur Kasemaa ja Ingela Uussalu. Sindi gümnaasiumi õpilane Kaur Kasemaa paistab juba aastaid silma omaalgatuslike ettevõtmistega, kaasates sageli oma tegemistesse teisigi eakaaslasi. Ta on tegev kooliraadio ja -televisiooni töös, avaldanud fotoalbumi „Sindi eile ja täna", löönud aktiivselt kaasa Sindi avatud noortekeskuse tegemistes. Kokandushuvilisena on ta ellu kutsunud Sindi pannkoogipäeva.

Ingela Uussalu on silma paistnud väga heade õpitulemustega ning lõpetanud Are kooli kiitusega. Ta on osa võtnud nii maakondlikest olümpiaadidest-konkurssidest kui esinenud edukalt ülevabariigilistel võistlustel, olles seejuures esindanud pea kõiki valdkondi. Ta on tähelepanuväärselt loominguline, osalenud kooli õpilasomavalitsuse töös ning olnud noorematele heaks eeskujuks.

Üle anti ka vallas esmakordselt korraldatud kauni kodu konkursi tunnustused, kellest kirjutasime pikemalt augustikuu lehes ning saab lähemalt tutvuda ka SIIN.

Kontsertaktusel lõid meeleolu vokaalansambel Nõianetsid, Selja lauluseltsing, Marge Lumisalu, särtsaka etteaste tegi ansambel Trio Comodo.

„Suur tänu korraldusmeeskonnale, kelle abil õnnestus õhtu imeliselt, saime tunnustada neid, kes on olnud erakordselt tublid," tänab abivallavanem Jana Malõh, kelle sõnul oli õhtu enam kui meeldejääv. „Oluline on märgata tublisid inimesi meie ümber ja neist ka teada anda."

Palju õnne tunnustatuile ja palju õnne valla sünnipäeva puhul meile kõigile!

Pilte näeb SIIT, fotograaf: Maaris Puust.