« Tagasi

Teade Mesika tn 3 kinnistu detailplaneeringu kohta

Tori Vallavalitsus teatab, et 14.11-27.11.2019 toimub detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Tori vallas Tammiste külas Mesika tn 3 kinnistu osas. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 16.06.2008 otsusega nr 42 kehtestatud Mesika tn 1 kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.