« Tagasi

Arvamuse küsimine vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse kohta

Keskkonnaamet saatis Tori Vallavalitsusele AS Jiffy Products Estonia (registrikood 10053049, aadress: Papiniidu tn 5a/1, 80042 Pärnu linn) poolt 29.10.2019 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/329073 (edaspidi veeluba) muutmise taotluse  Pärnu maakonnas Tori vallas Nurme külas Elbu turbaraba (registriosa number 252606, katastritunnus 73001:001:0355) kinnistul. Veeluba soovitakse muuta seoses olemasoleva loa kehtivuse lõppemisega. AS Jiffy Products Estonia omab hetkel kehtivat veeluba nr L.VV/329073 kehtivusega 29.12.2019. Veeluba on väljastatud maavara kaevandamisel eemaldatava vee suublasse juhtimiseks kahe väljalaskmega. Veeloa taotlus nr 14-6/19/658 on kättesaadav veebilehel http://dhs-adr-kea.envir.ee/.