« Tagasi

Tammiste külas Veskikaare tn 5 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus teatab, et 16.09-29.09.2019 toimub Tori vallas Tammiste külas Veskikaare tn 5 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Avalik arutelu toimub vajaduse korral 30.09.2019 kell 16 Sauga teenuskeskuses. Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses ridaelamu ehitamiseks. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 21.12.2004 otsusega nr 84 kehtestatud Jaamatee ja Veski kinnistute detailplaneering. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.