« Tagasi

Tori vallavalitsus kuulutab välja konkursi Sauga raamatukogu raamatukoguhoidja ametikoha täitmiseks

Peamised tööülesanded:
- laste, noorte ja täiskasvanute teenindamine
- lugejate päringutele vastamine raamatukogu teavikute kogu ja internetiressursse kasutades;
- lugejate kasutajakoolitus;
- teavikute kogu ja lugejate andmebaasi korrashoid;
- osalemine ürituste algatamisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
 
Nõudmised kandidaadile:
- raamatukogunduse/infoteaduse/pedagoogika alast/ või muu kõrgharidust või keskeriharidust;
- huvi kirjanduse vastu;
- teenindusvalmidus ja hea suhtlemisoskus;
- hea arvutikasutamise oskus;
- valmisolek viia läbi erinevaid raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid üritusi;
- väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
- iseseisvus, algatusvõime ja ajaplaneerimise oskus;
 - rõõmsameelsus ja positiivne suhtumine.
 
Kasuks tuleb:
- erinevate sihtgruppidega töötamise kogemus;
- raamatukogus töötamise kogemus.
 
Pakume:
- arengu- ja koolitusvõimalusi,
- meeldivat töökeskkonda;
- mitmekesist ja huvitavat tööd.
 
Tööaeg: täistööaeg graafiku alusel
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik  
 
Kandideerijatel palume esitada hiljemalt 1. augustiks 2019 järgmised dokumendid: 
1. avaldus kandideerimissooviga
2. curriculum vitae
3. haridust ja täiendõpet tõendavate dokumentide koopiad
4. motivatsioonikiri (miks kandideerin sellele ametikohale, mida pean oma tugevateks külgedeks raamatukoguhoidjana töötades jne.) ühel A4 formaadis lehel. 
 
Dokumendid palume saata postiga aadressile Pärnu mnt 44, Sindi 86703 
või elektrooniliselt aadressil: sindiraamatukogu@torivald.ee
Märgusõna Sauga raamatukogu
 
Lisainformatsioon: Ene Michelis 522 8319