« Tagasi

Noorsoopolitseinik: Iga noor koolilõpupeolt tervena koju!

Iga vana lõpp on uue ja parema algus ning mida olulisem on muutus ja rõõmsam emotsioon, seda suuremalt seda tähistatakse. Niisamuti on ka kooliaasta lõpuga, iga kooliaasta edukas läbimine toob positiivseid emotsioone ning ka põhi- ja keskhariduse omandamine vajab omamoodi tähistamist.

Nendel puhkudel on noortel kombeks koos klassiga ühiselt koosviibimine ette võtta ja see meeldejäävaks muuta. Paraku on politsei tööpraktika näitanud seda, et paljude noorte jaoks on lõpupidudele kaasatud ka alkoholi ja muid keelatuid aineid, mis viivad õnnetute tagajärgedeni. Seetõttu on oluline tuletada enne koolilõppu meelde mõningad põhitõed.

Alkoholi- ja tubakatoodete tarvitamine on alaealistele keelatud. See tuleneb küll seadusest, aga on sätestatud mõjuval põhjusel. Sõltuvusained mõjutavad laastavalt iga inimese organismi ja aju. Kuna alaealise organism on alles kasvavas faasis, siis noore kasvamist mõjutab see rohkem kui täiskasvanut. Mida varasemas eas meelemürki proovima hakatakse, seda suurema tõenäosusega sõltuvus tekib. On ka muid lõbusaid koosveetmise viise ja seda ei tohiks teha kindlasti alkoholi ega muu meelemürgi seltsis.

Olles meelemürgi mõju all, ei ole võimalik mõelda adekvaatselt, reaktsioonid on häiritud ja seeläbi võib juhtuda õnnetusi, mis kainena juhtuda ei pruugi.

Paraku on noor väga tugevasti mõjutatav just oma sõprade poolt ja nii ütlevad noored sageli, et prooviti alkoholi, kuna sõbrad proovisid ka ja ei tahetud kambast välja jääda. Siinkohal unustatakse, et igaüks vastutab oma tegude eest ise!

Pidades eelnevat silmas on suurem võimalus koolilõpu peolt koju jõuda tervena, pidu jääb meelde positiivsena ega päädi ärkamisega politseis või haiglas

 

Andrea Rebane

Pärnumaa piirkonnagrupi

noorsoopolitseinik

53524912; andrea.rebane@politsei.ee