« Tagasi

Tori Vallavolikogu otsustab ühinemislepingu muutmise üle

22.12.2016 kinnitasid Are valla, Sauga valla ja Tori valla ning Sindi linna volikogud ühinemislepingu ja võtsid vastu taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Seadusest tulenevalt otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Piiride muutmise osas on Rahandusministeerium ja õiguskantsler andnud oma suunised, millega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.

Tori Vallavolikogu otsusega 01.03.2018 algatati piiride muutmine Tori valda kuuluvate Sauga aleviku, Tammiste küla, Eametsa küla, Kilksama küla, Kiisa küla, Nurme küla või Vainu küla üleandmiseks Pärnu linna koosseisu. Sama otsusega kohustati vallavalitsust välja selgitama elanike arvamus asustusüksuste kaupa.

Novembris 2018 läbi viidud elanike küsitluse tulemusi arvestades saab volikogu otsustada teatud Tori valla asulate Pärnu linna koosseisu arvamise ja seega ei jää kehtima valla välispiiri kulgemine seisuga 30.09.2016 vaid valla välispiir muutub piiride muutmise menetluse jõustumisel vastavalt sellele, missugused asulad lähevad Pärnu linna koosseisu.

16. mail toimub Tori Vallavolikogu istung, kus otsustatakse, kas muudetakse Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingut, mis laseks järgmistel valimistel viia läbi piirimuudatuse. Kui vähemalt kaks kolmandikku volikogu liikmetest on muudatuse poolt, muudetakse punkti, millega lepiti kokku territoriaalne terviklikkus.

Kui volikogu nõustub ühinemislepingu muutmisega, jätkuvad piiride muutmise ja Tori valla asustusüksuste Pärnu linna koosseisu arvamise suhtes Pärnu linnaga läbirääkimised. Piiride muutmise menetluse ja saavutatud kokkulepete alusel võib Sauga alevik, Tammiste küla, Eametsa küla ja Nurme küla minna Pärnu linna koosseisu. Vainu, Kiisa ja Kilksama külade osas on piiride muutmise menetlus lõpetatud, sest elanike küsitlus näitas, et sealsed elanikud sooviksid jääda pigem Tori valla koosseisu.

Eelnõu ja seletuskiri nähtav siit! 

 

Lisainfo:

Katariina Vaabel

Kommunikatsiooninõunik

Tori Vallavalitsus

Tel: +372 5866 6327

katariina.vaabel@torivald.ee