« Tagasi

Kohtumine Lääne päästekeskusega

26. aprillil toimus Tori vallavalitsuses kohtumine Lääne päästekeskuse esindajatega, kes külastavad kõiki Lääne-Eesti omavalitsusi, et rääkida olulistel siseturvalisuse teemadel.

Ühiselt nenditi, et tulekahjud ja nendega kaasnevad hukkumised on Eestis sotsiaalne probleem ning keskmine tulekahjus hukkunu on statistika põhjal vanemaealine või liikumisraskustega inimene, kes iseseisvalt toime ei tule. Tihtipeale ei ole need inimesed ohtlikud mitte ainult iseendale, vaid ka teistele ja ühiskonnale. Kohalik omavalitsus lahendab sotsiaalselt vähekindlustatud inimeste probleeme, palju probleeme lahendatakse koostöös Päästeameti ja Politsei- ja Piirivalveametiga ning teiste koostööpartneritega.

Kohtumisel nenditi, et täna on vaja need abivajavad inimesed üles leida ja kõikide osapoolte ühise jõupingutusega aidata ühiskonda tagasi – koostöös peab jõudma ühiskonna seisundini, kus elus mitte hakkama saavaid inimesi juurde ei lisandu. Statistika ütleb, et eluhoone tulekahjude arv 1000 elaniku kohta oli 2018. aastal Tori vallas 0,78, tulesurmade arv 100 000 elaniku kohta 8,7 ning uppumiste arv 100 000 elaniku kohta 0.

Päästjate ja vabatahtlike kodunõustamiste arv Tori vallas on tõusutrendis. Kolme aasta jooksul on külastatud kodude nõustamise eesmärgil 790 majapidamist (2016-210, 2017-251 ja 2018-329). 1000 elaniku kohta on kolme aasta keskmisena külastatud 69 kodu.

Lääne päästekeskuse sõnul on Tori vallas hästi käivitunud projekt "500 kodu tuleohutumaks" ning tunnustust väärivad abivallavanem Priit Ruut ja valla sotsiaaltöötajad väga hea koostöö eest. Esile toodi ka sotsiaalpindade kordategemist Sindi linnas ja Tori alevikus.

Ohutusjärelevalve valdkonnas on koostöö hea, toimib otsesuhtlus Päästeameti ja Tori valla vahel. Koostööd tehakse ka Hirvela elurajooni teemadel. Päästeamet soovitab omavalitsusel toetada ebaseaduslike küttekollete seadustamist piirkondades, kus kaugküte ära kadus ja inimesed on ise küttesüsteeme rajanud, nt Sauga alevikus, Ares, Suigus.

Hädaolukorra seadusest tulenevate uute kohustustega tegeleb vald järjepidevalt. Toimib kriisikomisjon, läbi on viidud kriisireguleerimise õppus ning tegeletakse elutähtsate teenuste toimepidevusega. Tori valla elutähtis teenus on kohalike teede läbitavus.

Tori vallas ei ole ühtegi kutselist päästekomandot, samas on kolm vabatahtlikku – Are, Sindi ja Taali. Valla ja vabatahtlike koostöö on hea ning vabatahtlikud teevad kodunõustamisi ja osalevad kogukondlikel üritustel.

Meil on hea meel, et koostöö Päästeameti ja Politsei- ja Piirivalveametiga on väga edukas!