« Tagasi

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat ja aasta õpitegusid

Kutsume üles märkama ja tunnustama tublisid täiskasvanud õppijaid sinu perekonnas, sõprade ringis, õppeasutuses, kogukonnas, töökohal ja mujal, et jagada nende positiivseid lugusid ning innustada täiskasvanuid osalema elukestvas õppes! Järjest rohkem inimesi tunneb huvi õppimise vastu ja teadmiste omandamine täiskasvanueas on muutunud normiks. Õpiteele asumine pere ja töö kõrvalt nõuab head aja planeerimise oskust, pere ja lähedaste tuge ning tugevat motivatsiooni. Tunnustamise eesmärk on väärtustada elukestvat õppimist. Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik inimesed ja asutused või õppija ise, kui tal on kaks soovitajat. Oma kandidaadid tunnustamiseks saad esitada ANDRASe kodulehel täites ära vastava ankeedi, mille leiad siit: https://www.andras.ee/et/tunnustamine.

Kutsume üles märkama ja tunnustama oma valla õpitegu! Meie valla  õpitegu on hea võimalus märgata ning tunnustada aktiivseid kogukonna liikmeid, kelle ühistegevuse kaudu saavad täiskasvanud uusi oskusi, teadmisi ja õpikogemusi. Õpitegu innustab kogukonna liikmeid osalema elukestvas õppes. Tunnustamise eesmärk on väärtustada kohalikes omavalitsustes toimuvat täiskasvanute kogukondlikku õppimist. Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik inimesed ja asutused või õpiteo tegija(d) ise kahe soovitaja olemasolul. Oma kandidaadid tunnustamiseks saad esitada ANDRASe kodulehel täites ära vastava ankeedi, mille leiad siit: https://www.andras.ee/et/tunnustamine.

Maakondlik aasta õppija ja õpiteo tunnustamise üritus toimub 17. oktoobril. Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 1.novembril täiskasvanud õppijate foorumil.

Täiskasvanud õppija nädal 2019 toimub 11.-18. Oktoobril. Täiskasvanud õppija nädal algab 11. oktoobril toimuva üle-eestilise ÕPITUNNIGA.

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. Täiskasvanud õppija nädalat (TÕN) koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. TÕNi kohaliku tasandi sündmused toimuvad koolitusasutustes, raamatukogudes, rahvamajades, külades, MTÜdes, töökohtadel jm. Ürituste kalendri leiad siit: https://www.andras.ee/et/event-calendar

TÕN 2019 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames. Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames toimuvad üle Eesti mitmesugused üritused - loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid jms. Rohkem infot ANDRAS (Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon) kodulehel https://www.andras.ee/et