Presidendi kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 04.03.2020 korraldusega nr 121 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Urumarja külas Presidendi kinnistul.

Algatamise otsus