Tori piirkond

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUSE POOLT RAHASTATUD PROJEKTITAOTLUSED

1

Projekti nimetus

Tori Põhikooli võimla ehitus

 

Projekti reg.nr.

EU28815

 

Projekti alguskuupäev

06.08.2008

 

Projekti lõpukuupäev

30.06.2009

 

Struktuuritoetuse suurus

8 083 330 EEK

 

Kaasfinantseerija

Tori Vallavalitsus

2

Projekti nimetus

Tori Sotsiaalmaja remont ja aktiviseerimiskeskuse rajamine I etapp

 

Projekti reg.nr.

EU48045

 

Projekti alguskuupäev

01.01.2015

 

Projekti lõpukuupäev

30.06.2015

 

Struktuuritoetuse suurus

31 956,00 eur

 

Kaasfinantseerija

Tori Vallavalitsus

3

Projekti nimetus

Tori Rahvamaja saali remont

 

Projekti reg.nr.

EU41232

 

Projekti alguskuupäev

01.01.2012

 

Projekti lõpukuupäev

31.12.2012

 

Struktuuritoetuse suurus

19 686,00 eur

 

Kaasfinantseerija

Tori Vallavalitsus

 

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUSE (KIK) POOLT RAHASTATUD PROJEKTITAOTLUSED

1 Projekti nimetus Ohtlike jäätmete kogumisring Tori valla elanikelt
  Projekti reg.nr. 518
  Projekti alguskuupäev 25.07.2011
  Projekti lõpukuupäev 1.11.2011
  KIK poolne toetuse suurus 510,82 eurot
  Kaasfinantseerija Tori Vallavalitsus (56,76 eurot)
2 Projekti nimetus Selja küla reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine I etapp
  Projekti reg.nr. 1607
  Projekti alguskuupäev 01.09.2011
  Projekti lõpukuupäev 29.11.2012
  KIK poolne toetuse suurus 6 893,50 eurot
  Kaasfinantseerija Tori Vallavalitsus
3 Projekti nimetus Taali küla reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapp
  Projekti reg.nr. 2003
  Projekti alguskuupäev 01.09.2011
  Projekti lõpukuupäev 29.11.2012
  KIK poolne toetuse suurus 8 181,25 eurot
  Kaasfinantseerija Tori Vallavalitsus
4 Projekti nimetus Ohtlike jäätmete kogumisring Tori valla elanikelt
  Projekti reg.nr. 3059
  Projekti alguskuupäev 06.11.2012
  Projekti lõpukuupäev 6.12.2012
  KIK poolne toetuse suurus 985,59 eurot
  Kaasfinantseerija Tori Vallavalitsus
5 Projekti nimetus Ohtlike jäätmete kogumisring Tori valla elanikelt
  Projekti reg.nr. 5506
  Projekti alguskuupäev 01.06.2013
  Projekti lõpukuupäev 30.11.2013
  KIK poolne toetuse suurus 804,70 eurot
  Kaasfinantseerija Tori Vallavalitsus
6 Projekti nimetus Piistoja küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine
  Projekti reg.nr. 5473
  Projekti alguskuupäev 01.04.2013
  Projekti lõpukuupäev 12.06.2015
  KIK poolne toetuse suurus 112387 eurot
  Kaasfinantseerija Tori Vallavalitsus
7 Projekti nimetus Taali küla reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine II etapp
  Projekti reg.nr. 5411
  Projekti alguskuupäev 01.04.2013
  Projekti lõpukuupäev 12.06.2015
  KIK poolne toetuse suurus 127204,55 eurot
  Kaasfinantseerija Tori Vallavalitsus
8 Projekti nimetus Selja küla reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine II etapp
  Projekti reg.nr. 5205
  Projekti alguskuupäev 01.04.2013
  Projekti lõpukuupäev 12.06.2015
  KIK poolne toetuse suurus 18974,44 eurot
  Kaasfinantseerija Tori Vallavalitsus


LEADER meetme kaudu rahastatud projektitaotlused

1 Projekti nimetus Tori ekstreemspordiväljaku püstitamine
  Taotluse viitenumber 430011673833
  Projekti alguskuupäev 11.11.2011
  Projekti lõpukuupäev 31.12.2012
  Struktuuritoetuse suurus ... eurot
  Põhirahastaja

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Euroopa investeeringud maapiirkondadesse

  Kaasfinantseerija Tori Vallavalitsus
  Tegevusgrupp Rohelise Jõemaa Koostöökogu
  Meede LEADER