Tori Haldusteenused

Volikogu otsustas 22. oktoobri istungil muuta valla hallatava asutuse Sindi Kommunaal nime, määrata asutuse nimeks Tori Haldusteenused ja võtta vastu põhimäärus. 

Tori Haldusteenuste põhitegevus on vallavara korrashoid ja haldamine.
Tori Haldusteenused:
  • korraldab avalikult kasutatavate taristuobjektide remonti ja hooldust;
  • korraldab kalmistute haldamist;
  • teostab heakorra- ja haljastustöid;
  • korraldab saunateenuse osutamist (saunateenusest lähemalt siit)
  • osaleb õpilaste suviste töölaagrite läbiviimises
jms.
 

Kontakt

Aadress: Pärnu mnt 24, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa

Juhataja Reet Jalakas

Telefon 524 0476

E-post reet.jalakas@torivald.ee