Tasemehariduse omandamine

Inimesed, kelle haridustee on mingil põhjusel katkenud või pooleli jäänud, saavad põhihariduse ja üldkeskhariduse omandada täiskasvanute gümnaasiumides või üldhariduskoolide mittestatsionaarse õppe osakondades. Õppima saavad asuda nii vastselt koolikohustusliku ea ületanud ehk 1. oktoobriks 17-aastaseks saanud kui ka vanemad inimesed. Sisseastumise kohta leiab kõige täpsemat infot koolide kodulehtedelt. 
 
Täiskasvanute gümnaasiumid ja koolid: Eesti Hariduse Infosüsteemi otsing
 
Gümnaasiumi saab lõpetada ka eksternina ehk iseseisvalt õppides, sõltuvalt koolist on võimalik ka e-õpe.
Põhi- ja üldkeskhariduse omandamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse õppeasutustes on tasuta. Õppijatele on tagatud riiklik ravikindlustus ning kuni õppija 19-aastaseks saamiseni on õigus saada lapsetoetust. Õppijatel on võimalik osa saada mitmetest toetavatest teenustest, nt sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või teiste spetsialistide nõustamine, vajadusel on tagatud ka lapsehoid. Samuti tegutsevad täiskasvanute gümnaasiumides vabatahtlikud õppijate saadikud, kes kaasõppijaid toetavad.
 
Rohkem infot õppimisvõimalustest täiskasvanuna: