Jõhvika tn 16 kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 12. oktoobri 2022 korraldusega nr 769 algatati detailplaneeringu koostamine Tammiste külas Jõhvika tn 16 kinnistul.

Algatamine 

Vastuvõtmine

Kehtestamine