Teede talihooldus

Riigiteed

• Riigiteid hooldabTranspordiamet
• Teehoole info, kontaktid 
• Maanteeinfo telefon 1247
• Tark tee (teeolud, liikluspiirangud jmt)
• Riigiteede seisunditasemete kaart
 

Teede talihoolduse nõuded riigiteedel

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral. Avalikult kasutatava tee talihooldust teostatakse vastavalt seisunditasemele.
• Tee seisundinõuded (majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus nr 92)
• Talvine teehoole (Transpordiamet)

Kõrgeim seisunditase (tase 3)
• Lumetõrjet tehakse hiljemalt 5 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.
• Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 4 cm, kriitilise märja lume paksus 2 cm.
• Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 4 h jooksul pärast libeduse tekkimist.

Keskmine seisunditase (tase 2)
• Lumetõrjet tehakse hiljemalt 12 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.
• Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 8 cm, kriitilise märja lume paksus 4 cm.
• Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 8 h jooksul pärast libeduse tekkimist

Madalaim seisunditase (tase 1)
• Lumetõrjet tehakse hiljemalt 24 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.
• Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 10 cm, kriitilise märja lume paksus 5 cm.
• Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 12 h jooksul pärast libeduse tekkimist.

 

Erateede ja tiheasustuses asuvate kinnistute omanikud!

Vallavalitsus palub erateede ja tiheasustuses asuvate kinnistute omanikel lumelükkamise hõlbustamiseks:
  • üle vaadata teeäärsed puud ja põõsad;
  • vajadusel kärpida oksad, mis ulatuvad teemaale, segavad lumelükkamise tehnikat ning võivad kahjustada peegleid ja vilkureid;
  • tähistada ohtlikud esemed, mida lume alt ei pruugi näha;
  • arusaamatuste vältimiseks palume tähistada ka piir, milleni lund lükata.
NB! Kui eelpool nimetatud tööd on tegemata, ei saa nendes kohtades enne takistuste kõrvaldamist teed lahti lükata. 

Kinnistule sissesõit lükatakse lahti kuni hoovini, sissesõit peab olema piisavalt pikk, et traktor saaks seal manööverdada (5 või 10 meetrit ei ole piisav selleks, et traktor peaks seda tegema).  Hoovisisest hooldust vald ei paku. 

Lumetõrjet tehakse eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse õpilasliinide toimimiseks vastavalt sõidugraafikule. Järgnevad koolide ja lasteaedade juurdesõiduteed, valla üldkasutatavad teed ja erateed.

Palume suhtuda teenuse osutajatesse mõistvalt ja meeles pidada, et pideva lumesaju korral ei ole võimalik igale poole korraga jõuda.

Tori valla teede ja tänavate korrashoiu ning teede talvise hoolduse eest vastutab taristunõunik Toomas Parm.

telefon: 520 6932

e-post: toomas.parm@torivald.ee