Surma registreerimine

 
Juulikuust 2019 pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja (kiirabi puhul perearst, haiglas surnu puhul haigla, lahkamise korral Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.)
Surnu lähedased saavad surmatõendi tervishoiuasutusest. 
 
 

Matusetoetus

 
Matusetoetuse suurus on 250 eurot. 
Matusetoetust makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Tori vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.
 
Matusetoetuse taotlus: Taotle iseteeninduses, blankett doc, pdf