Sünnitoetuse taotlemine

Kes saavad sünnitoetust taotleda?

Sünnitoetus on sissetulekust mittesõltuv sotsiaaltoetus, mida makstakse lapse sünnijärgse elukoha registreerimisel Tori valla elanike registrisse juhul, kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse sünni registreerimise hetkel Tori vallas. Laps peab olema Tori valla elanik sünnist alates.

 

Kui suur on sünnitoetus?

Sünnitoetus on 500 eurot.

 

Kellele sünnitoetust makstakse? 

Sünnitoetust makstakse ühele lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale.
 
Kas lapsendamisel makstakse sünnitoetust?
Lapsendamise korral makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendatud lapse elukoha määramisel lähtutakse elukoha aadressist, mis kantakse rahvastikuregistrisse pärast lapsendaja kandmist vanemana lapsendatava sünniakti.
 
Taotluse vorm ja õigusaktid 
Sünnitoetuse taotlemine (sissetulekust mittesõltuv toetus) Taotle iseteenindusesdoc fail ja pdf fail

 

Doc- või pdf-failide puhul saata digiallkirjastatud taotlus tori@torivald.eePaberkandjal taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad või lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust sotsiaalnõunik Kaja Rebasega 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee