Sünni registreerimine

 NB! Sündide registreerimine eelnevalt kokku leppida tel 5870 0878. Lapsevanemad (k. a üksikvanemad ja abielus mitte olevad) saavad sünde registreerida aadressil www.rahvastikuregister.ee

 

Sünni registreerimine ja nime valik

Sünde saab registreerida:

  • Sindi raekojas, Sauga teenuskeskuses, Tori teenuskeskuses ja Are teenuskeskuses. Palume aeg eelnevalt kokku leppida rahvastikuspetsialistiga telefonil: 5870 0878 või e-postiaadressil alli.hansumae@torivald.ee

Sünni registreerimise avaldus

 

Sünnitoetus

Sünnitoetuse suurus on 500 eurot. Sünnitoetus on sissetulekust mittesõltuv sotsiaaltoetus, mida makstakse lapse sünnijärgse elukoha registreerimisel Tori valla elanike registrisse juhul, kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse sünni registreerimise hetkel Tori vallas. Laps peab olema Tori valla elanik sünnist alates.

Sünnitoetuse taotlus: Taotle iseteeninduses , blankett docpdf

 

Perekonnaseisutoimingute abiinfo Siseministeeriumi veebilehel

Info korduvate tõendite ja väljavõtete taotlemise kohta Siseministeeriumi kodulehel