Suigu palvela

 

 

Kontakt: suigu@ekklesia.ee

Alates 2013. aastast on koguduse vanem Eduard Kakko.

 

20. sajandi algul tekkis Suigu ümbruskonnas vaimulik ärkamisliikumine, mis haaras kaasa kohalike talude noori ja keskealisi. Kukema talu lähedal asus vana vennastekoguduse palvela, mida kasutati koosolekute pidamiseks. Vaimulikke koosviibimisi peeti ka Kingu talu suures rehetoas, Kooli talus ja mujalgi. Kuna usklike hulgas oli palju musikaalseid inimesi, moodustati laulukoor ja keelpilli ansambel. Lauldi ja mängiti peamiselt kohalikel vaimulikel koosolekutel, agakäidi esinemas ka Pärnus ja kaugemalgi. 1934. aastal moodustati Suigus Pärnu Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse osakond ja selle juhatajaks valiti Jaan Lohu.

 

Kuna usklike hulk suurenes, ei rahuldanud vana palvela ja talukambrid enam vajadusi. Otsuatati ehitada uus palvela. Ehituseks vajalik raha koguti mitmel viisil - korraldati teeõhtuid, laulu- ja mängukoori esinemisi ning saadi usklikelt annetustena. Ehituse projekt telliti arhitekt Märt Meriväljalt ning vundamendi tegemine algas 1939. aasta sügisel. Maja ehitamiseks vajalikud tsementkivid valati kohapeal. Puitmaterjal osteti Tammistest. Ehitajateks olid Juhan Kuusik, Kustav Lõo, Artur Lohu, Madis Tilk ja Martin Lohu. Ehitusmeistriks oli Juhan Kuusk ja järelvalve-arhitektiks Siimann. Ehitusel aitasid jõudumööda kaasa kõik, kellel vaba aega oli. Palvela avamine toimus 6. septembril 1942. aastal. Orel osteti palvelasse Tori Vireksaare talust.

 

13. aprillil 1945. aastal moodustati iseseisev Evangeeliumi Kristlaste Suigu Kogudus.

1963. aasta 8. septembril toimunud jumalateenistus Suigu palvelas jäi selle perioodi viimaseks, kuna valitsuse korraldusega võeti palvela koguduselt ära. Kehtiv nõukogude võim usku ei sallinud. Palvela sulgemise järgselt tegi kolhoos hoonele ümberehitusi ja hakkas seda kasutama viljahoidla ja elamuna.

 

Kogudus liideti formaalselt Pärnu Immanueli kogudusega. Tegelikult tegutses kogudus siiski edasi, kogunemised toimusid vaheldumisi ümbruskonna kodudes.

 

Seoses Eesti liikumisega iseseisvuse taastamise suunas, avanes kogudusel võimalus oma palvela 16. veebruaril 1988. a tagasi saada. Algas taastamine. Poole aasta pärast oli hoone korras ning taasavamine toimus 28. augustil 1988. aastal.

Aastatel 1989 - 2013 oli koguduse vanemaks Endel Lohu.  Alates 2013. aastast on koguduse vanem Eduard Kakko.

Koos käiakse pühapäeviti ja kirikupühadel.

Are vallal oli kaunis traditsioon kutsuda beebisid vallavanema vastuvõtu eel palvelasse. Toimus kontsert-jumalateenistus, kus toimus ka beebide õnnistamine.