Sotsiaalosakonna vastuvõtuajad

 NB! 6. veebruarist 2023 võtavad Sindi sotsiaaltöötajad kliente vastu uues asukohas Sindi Sotsiaaltöökeskuses Pärnu mnt 27a. Sotsiaalosakonna vastuvõtt on võimalik eelneval kokkuleppel!

 

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Valitsuse liige; vastutusvaldkonnad sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, kultuur, noorsootöö, ühis- ja õpilastransport (Sauga)
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane 5053978 Täisealiste isikute sotsiaalhoolekande korraldamine, nõustamine, kohtumenetlused täisealiste hoolekande küsimustes (Sauga)
Lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa 53682558 Lastekaitse üldküsimused, puuetega laste nõustamine ja teenused, asendushooldusteenuse korraldamine, lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamine (Sauga (puhkus 26.-28.02))
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg 51914590 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga)
Lastekaitsespetsialist Geiu Vahtra 53314949 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga)
Lastekaitsespetsialist Krista Palk 53600396 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga)
Lastekaitsespetsialist Gerlin Kõre 53093130 Juhtumipõhine klienditöö, sotsiaalnõustamine, puuetega laste nõustamine ja teenused (Sauga (puhkus 26.02-1.03))
Sotsiaaltöö spetsialist Tiina Männik 55562120 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Are vald, Kilksama, Eametsa, Nurme ja Räägu küla ning Sauga alevik. Vastuvõtt Are ja Sauga teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Helga Isand 4451896; 53236341 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi linn (tööealised). Vastuvõtt Sindis
Sotsiaaltöö spetsialist Silvi Pool 5184066 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: endine Tori vald, vastuvõtt Tori teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Anne Ats 53093150 Täisealiste nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes, sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine. Teeninduspiirkond: Sindi (eakad), Tammiste, Urge, Kiisa, Vainu, Rütavere, Pulli külad. Vastuvõtt Sindis ja Saugas kokkuleppel
Juhtumikorraldaja (erihoolekanne) Eda Mirk 59199235
Sotsiaaltöö assistent Erlyn Palberg-Rand 53833691 Sindi