Sotsiaalosakonna vastuvõtuajad

 NB! Sotsiaalosakonna vastuvõtt on võimalik eelneval kokkuleppel!

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Sauga
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane 4451884; 5053978 Sauga (Puhkus 21.11-24.11)
Lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa 4420729; 53682558 Sauga (Puhkus 21.11-24.11)
Lastekaitsespetsialist Natalja Zadunaiskaja-Kiviselg 51914590 Sauga
Lastekaitsespetsialist Katriin Kriisa 4420729; 53314949 Sauga (Puhkus 1.-2.12; 15.-16.12)
Lastekaitsespetsialist Gerlin Kõre 4420729; 53093130 Sauga (Puhkus 1.12-2.12; 15.12-16.12)
Lastekaitsespetsialist Krista Palk 53600396 Sauga (Puhkus 12.12-16.02)
Sotsiaaltöö spetsialist Tiina Männik 55562120 Teeninduspiirkond: endine Are vald, Kilksama, Eametsa, Nurme ja Räägu küla ning Sauga alevik. Vastuvõtt Are ja Sauga teenuskeskuses (Puhkus 21.11-25.11)
Sotsiaaltöö spetsialist Helga Isand 4451896; 53236341 Teeninduspiirkond: Sindi linn (tööealised). Vastuvõtt Sindis.
Sotsiaaltöö spetsialist Silvi Pool 5184066 Teeninduspiirkond: endine Tori vald, vastuvõtt Tori teenuskeskuses
Sotsiaaltöö spetsialist Anne Ats 53093150 Teeninduspiirkond: Sindi (eakad), Tammiste, Urge, Kiisa, Vainu, Rütavere, Pulli külad. Vastuvõtt Sindis ja Saugas kokkuleppel
Juhtumikorraldaja (erihoolekanne) Eda Mirk 59199235 Puhkus 28.11-9.12