Lauka tee 2a detailplaneering

Tori Vallavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 158 algatati Tori vallas Sauga alevikus Lauka tee 2a kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus