Reklaamimaksu deklaratsioon

Tori valla juriidilise aadressi ja tegutsemiskohaga ettevõtted on reklaamimaksust vabastatud. 
Samuti on reklaamimaksust vabastatud:
  • riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  • mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam.
 
Määruses Välireklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine väljatoodud juhtudel tuleb välireklaami avalikustamisel tasuda reklaamimaksu. Reklaamimaksu määr reklaampinna ühe ruutmeetri eest on:
  • Sindi linna ja Sauga aleviku territooriumil 0,5 eurot päevas;
  • ülejäänud valla haldusterritooriumil 0,3 eurot päevas.
Maksumäär ühele ühissõidukile paigaldatud välireklaami eest on 1,5 eurot päevas.
 
Lisaks rakendatakse reklaamimaksu määrale diferentseerimist:
1) Omavoliliselt paigaldatud välireklaamile või välireklaamile, mida ei ole peale paigaldusloa kehtivuse lõppemist eemaldatud, rakendatakse kolmekordset maksumäära tõendatud avalikustamise perioodi eest.
2) Tori vallale kuuluvale kohtkindlale reklaamikandjale paigaldusloa alusel paigaldatud reklaamile rakendatakse kahekordset maksumäära.
 
Tasumisele kuuluv maksusumma on reklaamipinna, maksumäära ja maksuperioodi korrutis. Ühissõidukile paigaldatud välireklaami tasumisele kuuluv maksusumma on maksumäära ja maksuperioodi korrutis.
 
Reklaamimaksu tasumiseks tuleb Tori vallavalitsusele esitada täidetud ja allkirjastatud reklaamimaksu deklaratsioon viie tööpäeva jooksul paigaldusloa väljastamisest arvates. Kõige lihtsam on seda teha iseteeninduses.
Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud pdf tuleb edastada aadressile reklaam@torivald.ee. Deklaratsiooni võib ka välja printida ja täita käsitsi ning koos lisadega postitada Tori vallavalitsuse postiaadressile või tuua Tori Vallavalitsusse: Sindi linn, Pärnu mnt 12. Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 15 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

Reklaamimaksu deklaratsioon  (täidetav pdf. NB! Täitmiseks tuleb fail esmalt alla laadida.)
 
Probleemide korral deklaratsiooni täitmisel või reklaamimaksu kohta tekkivate küsimuste korral saab infot: korrakaitseametnik Andres Riivits, e-post andres.riivits@torivald.ee, tel 5306 6561.